Dễ Dàng Nhận Ra

Dễ Dàng Nhận Ra

Chương mới Chapter 3 Trạng thái Đang tiến hành
Chỉ có bốn nhân viên mới, nhưng chỉ có một người cùng họ với giám đốc. Mọi người đều đang cố gắng để trông thật đẹp, nhưng tôi nhận thấy có điều kì lạ. Thay vì là con trai của giám đốc điều hành thì một nhân viên trầm lặng vừa gia nhập công ty lại nổi bật..